Hướng dẫn‎ > ‎

Demo

Dưới đây là đoạn demo sơ lược hướng dẫn cách sử dụng hầu hết các tính năng của website SkyDoor.net hiện nay (Nếu không xem được, xin click trực tiếp vào file .swf ở bên dưới hay download file .zip về máy, bung ra và chạy file demo .exe ở bên trong)


ċ
skydoor.swf
(1983k)
Ngon Pham,
01:54 15 thg 8, 2008
ċ
skydoor.zip
(1987k)
Ngon Pham,
01:58 15 thg 8, 2008
Comments