Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Thông tin chung


Thông tin chung

  • Khi bạn vào một địa điểm cụ thể, thông tin chung về địa điểm đó sẽ hiện ra đầu tiên ở cửa sổ bên phải trang web
[Đầu trang]

Sửa đổi thông tin

  • Để Sửa thông tin của địa điểm, đầu tiên bạn cần đăng nhập. Sau đó chọn chức năng [Sửa đổi] ở thanh công cụ ngay phía trên phần Thông Tin
[Đầu trang]

Khôi phục thông tin

  • Do thông tin của website được để dưới dạng wiki nên bất kì ai cũng có thể chỉnh sửa, nên trong một số trường hợp sẽ không thể tránh khỏi sự phá hoại từ một số người dùng thiếu thiện ý. Do đó nếu bạn thấy một bài viết nào có nội dung xấu hoặc bị phá hoại, hãy cùng đóng góp bằng cách đầu tiên chọn chức năng [Lịch sử]

  • Một cửa sổ sẽ hiện ra với tất cả các mốc chỉnh sửa của bài viết. Hãy xem lại bài viết trong các khoảng thời gian gần đây, chọn ra bài viết tốt nhất rồi nhấn nút [Khôi phục] để trả nội dung bài viết về lại thời điểm đó
[Đầu trang]

Thông tin từ Wikipedia

  • Ngoài việc cung cấp thông tin cho riêng mỗi địa điểm, website còn cung cấp cho bạn khả năng lấy nội dung trực tiếp từ trang Wikipedia, từ điển Bách Khoa lớn nhất thế giới hiện nay. Bạn có thể dễ dàng lấy bài viết từ trang này về địa điểm hiện tại bằng cách sử dụng nút [Wikipedia] trên thanh công cụ
[Đầu trang]

Bình luận

  • Bạn cũng có thể chia sẻ những cảm xúc nhanh của riêng mình về địa điểm hay với các thành viên khác bằng cách dùng chức năng [Bình luận] trên thanh công cụ. Lưu ý là bạn phải Đăng nhập trước khi có thể đưa ý kiến của bạn vào website.
[Đầu trang]

Bản đơn giản

  • Một số người dùng có thể thích sự đơn giản về thông tin hơn là các tiện ích do website cung cấp. Trong các trường hợp này, hãy chọn bản đơn giản của website bằng nút [Bản đơn giản] trên thanh công cụ. Website sẽ mở ra một cửa sổ mới và nạp bản đơn giản của website trên đó.
[Đầu trang]
Comments