Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Tin tức

Đây là dịch vụ cung cấp cho bạn các tin tức liên quan đến một  địa điểm cụ thể, được xây dựng và phát triển dựa trên sự hợp tác giữa website SkyDoor.net và Baomoi.vn

  • Để sử dụng chức năng này, chọn tính năng [Tin Tức] ở cửa sổ bên tay phải

  • Một danh sách các tin tức liên quan đến địa điểm hiện tại sẽ hiện ra, sắp xếp theo thứ tự mới nhất đến cũ nhất. Để xem một tin tức cụ thể, nhấn chuột vào tin tức đó. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra chứa bài viết đầy đủ về tin tức đó.


Comments