Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Hình ảnh/Phim


Hình ảnh

 • Để xem các hình ảnh liên quan đến địa điểm hiện tại, hãy chọn chức năng [Hình Ảnh] ở cửa sổ bên tay phải

 • Một danh sách các hình ảnh về địa điểm hiện tại sẽ hiện ra. Nhấn chuột vào hình ảnh trong danh sách để phóng lớn hình ảnh đó

 • Thực hiên các nút nhấn [Trước], [Tiếp] để xem các hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó. Ngoài ra nếu sẽ có thêm một số tính năng dành riêng nếu bạn là chủ sở hữu bức ảnh, hoặc là Admin/Mod quản lý địa điểm hiện tại

Upload hình ảnh

 • Để upload hình ảnh lên website, đầu tiên chọn chức năng [Tải lên] ở thanh công cụ

 • Chọn tiếp các file cần upload từ mày, rồi nhấn [OK] để bắt đầu upload

 • Một cửa số hiện ra báo hiệu hình ảnh đang được Upload. Cửa sổ này sẽ được đóng lại khi hình ảnh đã được upload thành công.


Sửa tiêu đề hình ảnh

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các ảnh do bạn upload lên hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa các ảnh đó
 • Thực hiện thao tác Đăng Nhập, sau đó chọn tấm ảnh do bạn upload lên
 • Đưa chuột vào tiêu đề của tấm ảnh đó, một ô vuông màu vàng nhạt sẽ xuất hiện, nhấn trái chuột

 • Nhập tiêu để của ảnh, rồi nhấn Enter

 • Một cách tương tự bạn hoàn toàn có thể áp dụng để thay đổi Nội dung của ảnh ở ngay phía bên dưới phần Tiêu đề

Xóa hình ảnh

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các ảnh do bạn upload lên hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa các ảnh đó
 • Thực hiện thao tác Đăng Nhập, sau đó chọn tấm ảnh do bạn upload lên
 • Phía dưới tấm ảnh sẽ xuất hiện thêm nút [Xóa], nhấn vào đây và xác nhận để xóa ảnh khỏi hệ thống

 • Ngoài ra, thay vì xóa ảnh khỏi trực tiếp, bạn có thể thôi công bố bức ảnh này để chỉ mình bạn mới có thể xem được. Thực hiện tính năng này bằng cách tương tự như các bước trên, nhưng chọn nút [Thôi công bố] thay cho [Xóa]

Hình ảnh từ Flickr

 • Ngoài các hình ảnh do người dùng Upload, website cũng cung cấp cho bạn khả năng lấy hình ảnh trực tiếp từ Flick, dịch vụ chia sẻ ảnh rất nổi tiếng của Yahoo. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn nút [Flick] phía trên thanh công cụ.


Video từ Youtube

 • Website cũng cung cấp cho bạn khả năng lấy các video trực tiếp từ Youtube, dịch vụ chia sẻ video lớn nhất hiện nay. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn nút [Youtube] phía trên thanh công cụ. 

 • Nhấn chuột vào đoạn video bạn muốn xem, một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép bạn chơi video đó


Comments