Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Hỏi đáp


Hỏi đáp

  • Để sử dụng chức năng này, chọn tính năng [Hỏi đáp] ở cửa sổ bên tay phải

  • Một danh sách các câu hỏi liên quan đến địa điểm hiện tại sẽ hiện ra. Để xem một câu hỏi và các câu trả lời cụ thể, nhấn chuột vào câu hỏi đó đó. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra chứa toàn bộ nội dung câu hỏi cũng như các câu trả lời cho câu hỏi đó. Bạn cũng có thể đánh giá hay thêm câu trả lời cho câu hỏi đó
[Đầu trang]

Tạo câu hỏi mới

  • Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
  • Chọn tính năng [Câu hỏi mới] phía trên thanh công cụ

  • Nhập tiêu đề, nội dung câu hỏi rồi chọn [OK]

  • Câu hỏi mới tạo sẽ xuất hiện ngay trong danh sách.
[Đầu trang]

Sửa câu hỏi

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các câu hỏi do bạn tạo ra hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa câu hỏi đó
  • Đăng nhập, rồi chọn câu hỏi bạn cần chỉnh sửa
  • Nhấn vào nút [Sửa đổi] ở bên dưới câu hỏi

Xóa câu hỏi

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các câu hỏi do bạn tạo ra hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa câu hỏi đó
  • Đăng nhập, rồi chọn câu hỏi bạn cần xóa
  • Nhấn vào nút [Xóa] ở bên dưới câu hỏi
[Đầu trang]
Comments