Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Tour du lịch

 

Tour du lịch

 • Sau khi vào một địa điểm cụ thể, click chọn [Tour]. Những Tour có lộ trình qua điểm này sẽ được liệt kê ra.

 • Click vào tour bạn quan tâm để xem thông tin chi tiết
 • Nhấn [Quay lại] để quay lại danh sách tour
[Đầu trang]

Tạo Tour mới

 • Chọn tính năng [Tour mới] trên thanh công cụ để mở form Thêm Tour

 • Nhập Tiêu đề Tour và chọn Số ngày - Giá

 • Thêm các điểm có trong lộ trình Tour
  • Search địa điểm bằng ô Search và nút [Tìm kiếm]

  • Click vào địa điểm đúng để thêm địa điểm đó vào danh sách

  • Để sắp xếp: Chọn điểm trong danh sách, dùng 2 nút [Đưa lên] và [Đưa xuống]

  • Để xóa: Chọn điểm trong danh sách, dùng nút [Xóa]
 • Nhập chi tiết thông tin Tour vào vùng nhập liệu bên dưới
  • Chi tiết hành trình Tour
  • Chi tiết giá
  • Công ty tổ chức Tour
  • ....
[Đầu trang]

Chỉnh sửa Tour

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các tour do bạn tạo ra
 • Đăng nhập, rồi chọn tour bạn cần chỉnh sửa
 • Nhấn vào nút [Sửa đổi]

 • Form Sửa đổi Tour

 • Sau khi sửa đổi thông tin Tour, nhấn nut [Lưu]
[Đầu trang]

Xóa Tour

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các tour do bạn tạo ra hoặc bạn là admin của website
 • Đăng nhập, rồi chọn tour bạn cần xóa
 • Nhấn vào nút [Sửa đổi] để mở form Sửa đổi Tour
 • Nhấn vào nút [Xóa]
Comments