Hướng dẫn‎ > ‎

Bản đồ


Di chuyển

  • Để di chuyển bản đồ, hãy thực hiện thao tác nhấn chuột lên bản đồ rồi di chuyển chuột


Phóng to/Thu nhỏ

  • Để phóng lớn bản đồ hãy thực hiện nhấp đôi trái chuột lên bản đồ, và tương tự thực hiện nhấp trái để thu nhỏ bản đồ
  • Ngoài ra bạn cũng có thể dùng nút cuộn chuột hoặc thanh công cụ phía trên trái bản đồ để thực hiện phóng to thu nhỏ


Kiểu bản đồ

  • Để thay đổi kiểu bản đồ đang xem, dùng nút [Bản đồ] nằm ở phía trên phải của Bản Đồ.


Bản đồ 3D

  • Để có thể xem bản đồ trong chế độ 3 chiều, bạn cần phải cài đặt plugin Google Earth Plugin cho trình duyệt. Nếu bạn chưa có plugin này, khi lựa chọn chế độ 3 chiều, trình duyệt sẽ hướng dẫn bạn cài đặt vào máy. Hãy lần lượt theo các bước hướng dẫn của trình duyệt. Lưu ý rằng plugin này hiện tại chỉ mới có thể chạy trên hệ điều hành Windows.

Comments