Hướng dẫn‎ > ‎Địa điểm‎ > ‎

Thêm địa điểm mới

Để thêm một địa điểm mới vào hệ thống, thực hiện lần lượt các thao tác sau
  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
  • Bước 2: Di chuyển đến địa điểm cha mà bạn dự định sẽ tạo điểm con nằm trong đó. Ví dụ để thêm một khách sạn ở Nha Trang, hãy di chuyển tới địa điểm Nha Trang trước.
  • Bước 3: Chọn Menu [Địa điểm] -> [Thêm địa điểm]

  • Bước 4: Hãy click chuột lên bản đồ để định vị địa điểm, cuộn chuột hay dùng thanh công cụ bên trái bản đồ để phóng to hay thu nhỏ. Khi đã chọn xong click [Tiếp Tục] ở menu trên trái để sang bước tiếp theo


  • Bước 5: Vẽ đa giác phạm vi cho địa điểm. Thực hiên chấm địa điểm đầu tiên, rồi di chuyển chuột thực hiện các thao tác chấm tiếp theo. Để kết thúc, chọn địa điểm cuối trùng với địa điểm đầu tiên, rồi nhấn [Tiếp Tục] để sang bước tiếp theo.


  • Bước 6: Lần lượt nhập Tiêu đề, Loại địa điểm và Nội dung cho địa điểm


  • Bước 7: Nhấn [OK] để kết thúc, địa điểm mới sẽ xuất hiện trên bản đồ
Comments