Hướng dẫn‎ > ‎Địa điểm‎ > ‎

Duyệt địa điểm


Thao tác cơ bản

  • Để đi vào bên trong một địa điểm đã hiển thị trên bản đồ, di chuyển chuột đến địa điểm đó và click trái

  • Để đi ngược trở ra, hãy sử dụng thanh menu phía góc trên trái của trang web


  • Một cách khác, bạn cũng có thể sử dụng các nút Back, Forward của trình duyệt cho các thao tác di chuyển này


  • Hộp chức năng nhanh cung cấp cho người dùng danh sách các địa điểm con của địa điểm hiện tại cũng như các địa điểm ngang cấp, có thể sử dụng hộp chức năng này thay cho việc duyệt trực tiếp trên bản đồ


Phân loại điểm

  • Bạn có thể sử dụng nút [Loại điểm] điểm để lọc ra những loại địa điểm bạn quan tâm thay vì chỉ hiển thị những loại địa điểm mặc định


Biểu tượng địa điểm

  • Bạn có thể chọn [Biểu tượng] cho địa điểm là những overlay hay hình ảnh trực tiếp về địa điểm đó để hiển thị cho thác tác duyệt trên bản đồ thay vì sử dụng những biểu tượng mặc định


Tìm kiếm địa điểm

  • Để tìm kiếm một địa điểm cụ thể, gõ trực tiếp tên địa điểm vào ô tìm kiếm phía trên trang web và nhấn enter


  • Đối với một từ khóa có thể trả về nhiều kết quả, một hộp thông báo sẽ xuất hiện liệt kê tất cả các địa điểm được tìm thấy. Hãy click để chọn địa điểm bạn đang muốn tìm kiếm

Comments