Dành cho khách du lịch


Các hình thức khuyến mãi

Hiện tại, các hình thức du lịch khuyến mãi SkyDoor cung cấp bao gồm
  • Khách sạn khuyến mãi: Thông tin các hệ thống khách sạn trong SkyDoor đang cung cấp dịch vụ khuyến mãi với giá rẻ hơn so với giá chính thức lúc bình thường.
  • Tour khuyến mãi: Thông tin các tour trong SkyDoor hiện đang cung cấp dịch vụ khuyến mãi với giá rẻ hơn so với giá chính thức lúc bình thường.

Nhận biết thông tin khuyến mãi

Bạn có thể nhận biết các thông tin khuyến mãi so với các thông tin bình thường trong SkyDoor bằng các cách sau
  • Tới trực tiếp trang khuyến mãi tại địa chỉ http://www.skydoor.net/promotion. Trang này bao gồm tất cả các thông tin khuyến mãi hiện có trong SkyDoor.
  • Khi bạn vào một vùng nào đó, ví dụ như Hội An http://www.skydoor.net/#1648, các thông tin khuyến mãi sẽ hiện ra ngay ở phần thông tin chính bên tay phải.

Đặt vé

Khi đã chọn được khách sạn, tour khuyến mãi mà mình ưng ý, bạn có thể chọn một trong các phương thức đặt vé sau
  • Đặt thông qua account của bạn tại SkyDoor (nên dùng): Bạn chỉ cần đăng kí một account tại SkyDoor và dùng account đó khi đặt vé. Hệ thống sẽ tự động nhận biết thông tin của bạn.
  • Đặt trực tiếp: Bạn cần đăng kí đầy đủ thông tin bao gồm Tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại

Phương thức thanh toán

Sau khi đăng kí, SkyDoor sẽ gửi qua email cho bạn phiếu khuyến mãi với mã số khách hàng. Bạn in phiếu này ra rồi đến gặp khách sạn hỏi/check giá trên website khách sạn. Sau đó đưa phiếu khuyến mãi sẽ được giảm giá 10-30% so với giá công bố của khách sạn.