Phiếu khuyến mãi giảm giá khách sạn Skydoor

Hướng dẫn


Người du lịch cần tải file phiếu khuyến mãi về. Sau đó bạn cần
  • Ghi nhận mã số khách hàng
  • Liên hệ với khách sạn để chắc chắn còn phòng cũng như xác nhận thời gian đến nằm trong thời điểm giảm giá.
  • Download phiếu khuyến mãi bên dưới.
  • Điền mã số khách hàng ở trên vào phiếu, in phiếu ra (xem hình bên) và cầm phiếu đến khách sạn để được giảm giá.

Mọi thắc mắc vui lòng xem
: Những câu hỏi thường gặp
 
ĉ
Ngon Pham,
20:56 9 thg 3, 2009
Comments