Hướng dẫn‎ > ‎Tính năng‎ > ‎

Giao diện


Themes

  • Để thay đổi giao diện website, chọn menu [Giao diện] từ thanh menu phía trên phải website. Hiện tại website cung cấp 3 mẫu giao diện: Xanh, Xám và Slate


Ngôn ngữ

  • Để thay đổi ngôn ngữ website, chọn menu [Giao diện] từ thanh menu phía trên phải website. Hiện tại website hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Anh và Việt


Chức năng nhanh

  • Để bật/tắt hộp chức năng nhanh, chọn menu [Giao Diện] từ thanh menu phía trên phải website, rồi chọn [Chức năng nhanh]


Comments