Hướng dẫn‎ > ‎Tính năng‎ > ‎

Nhúng SkyDoor vào trang của bạn


Nhúng thông tin địa điểm du lịch

Thông tin du lịch bao gồm hình ảnh và giới thiệu về một thắng cảnh du lịch trong SkyDoor, địa điểm này sẽ được thay đổi ngẫu nhiên mỗi lần người dùng ghé thăm trang của bạn. Xin xem mẫu ở bên dưới.

Cách nhúng

Để nhúng thông tin du lịch trong SkyDoor vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script>

Thông số

 • Thay đổi chiều rộng
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"></script>
 • Nhúng một địa điểm cụ thể
VD1: Cù Lao Chàm

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/cu_lao_cham?format=javascript">
</script>

VD2: Nha Trang

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/nha_trang?format=javascript"></script>

Nhúng bản đồ du lịch

Bản đồ du lịch bao gồm bản đồ vị trí và thông tin du lịch cho một địa điểm cụ thể. Đặc biệt, trong trường hợp địa điểm là một tỉnh/thành phố/vùng, vị trí và thông tin của các địa điểm con cũng sẽ hiện ra. Xin xem mẫu ở bên dưới.


Cách nhúng

Để nhúng bản đồ du lịch SkyDoor vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&maptype=yes&zoom=yes" width="500" height="350"></iframe>

Lưu ý:
 • Bạn thay đổi độ rộng và chiều cao tương ứng của bản đồ trong thẻ div (dòng 1)
 • Nếu muốn thay đổi các thông số khác như: nhúng một địa điểm cụ thể, xuất ra HTML, thêm điều khiển (phóng to thu nhỏ, kiểu bản đồ...), ... bạn có thể xem thêm ở trang tùy biến.

Thông số

 • Hiển thị chọn lựa kiểu bản đồ
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&maptype=yes"></iframe>
 • Hiển thị chọn lựa thanh phóng to thu nhỏ
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&zoom=yes"></iframe>
 • Hiển thị chọn lựa thước tỉ lệ xích
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&scale=yes"></iframe>
 • Hiển thị chọn lựa bản đồ nhỏ góc dưới phải
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&overview=yes"></iframe>
 • Nhúng một bản đồ của một địa điểm cụ thể
VD1: Cù Lao Chàm

<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/cu_lao_cham?format=html&maptype=yes&zoom=yes">
</script>

VD2: Bình Định

<iframe width="500" height="350" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/3033?format=html&maptype=yes"></script>

Nhúng tour du lịch

Bản đồ tour du lịch sẽ bao gồm bản đồ vị trí và thông tin du lịch cho các địa điểm mà tour du lịch đó sẽ đi qua. Xem thử mẫu ví dụ tại http://www.skydoor.net/tour/835


Cách nhúng

Để nhúng bản đồ tour du lịch vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/tourmap/835?format=html&maptype=yes&zoom=yes" width="500" height="350"></iframe>

Lưu ý:
 • Bạn cần chỉ định id của tour mà mình sẽ nhúng vào. Ví dụ trong trường hợp trên tour có id là 835
 • Chi tiết về các thông số khác như: Html, IFrame, Zoom, MapType, Scale, Overview... Cách thiết lập tương tự như trong phần Nhúng bản đồ du lịch ở trên

Danh sách website/blog sử dụng Skydoor Widget

Sau khi nhúng thông tin du lịch Skydoor bạn có thể email đường dẫn website/blog của mình đến admin@skydoor.net để được thêm vào danh sách dưới đây. Vì số lượng đăng trên danh sách này có giới hạn nên admin sẽ ưu tiên những website đăng ký sớm.