Nhúng Skydoor vào trang của bạn - Tùy biến


Nhúng thông tin du lịch


Thông tin du lịch bao gồm hình ảnh và giới thiệu về một thắng cảnh du lịch trong SkyDoor, địa điểm này sẽ được thay đổi ngẫu nhiên mỗi lần người dùng ghé thăm trang của bạn. Xin xem mẫu ở bên dưới.

Cách nhúng

Để nhúng thông tin du lịch trong SkyDoor vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng (phiên bản thử nghiệm hiện chạy được trên các dịch vụ như Blogger, Facebook, Google Sites... chưa chạy được trên Yahoo 360)

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script>

Thông số

 • Thay đổi chiều rộng
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"></script>
 • Thêm đường viên quanh phần nội dung
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&border=0066FF"></script>
 • Xuất ra HTML
 • Thêm thông tin các tour du lịch
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"&tour=3></script>
 • Thay đổi khoảng thời gian giữa 2 ảnh trong slideshow (miliseconds)
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"&speed=2000></script>
 • Nhúng bằng iframe
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=html"></iframe>
 • Nhúng một địa điểm cụ thể
VD1: Cù Lao Chàm

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/cu_lao_cham?format=javascript">
</script>

VD2: Nha Trang

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/nha_trang?format=javascript"></script>
 • Nhúng nhiều địa điểm
<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/nha_trang,hoi_an,cu_lao_cham?format=javascript"></script>


Nhúng bản đồ du lịch

Bản đồ du lịch bao gồm bản đồ vị trí và thông tin du lịch cho một địa điểm cụ thể. Đặc biệt, trong trường hợp địa điểm là một tỉnh/thành phố/vùng, vị trí và thông tin của các địa điểm con cũng sẽ hiện ra. Xin xem mẫu ở bên dưới.


Cách nhúng

Để nhúng bản đồ du lịch SkyDoor vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=javascript"></script>

Lưu ý:
 • Bạn thay đổi độ rộng và chiều cao tương ứng của bản đồ trong thẻ div (dòng 1)
 • Bạn cần đăng kí một Google Maps API http://code.google.com/apis/maps/ để thay vào dòng 2. Bạn có thể chọn nhúng bằng iframe để không cần thao tác này. Xin xem chi tiết ở phần phía dưới. Tuy nhiên việc đăng ký Google Map API rất dễ dàng, chỉ tốn 5 giây nếu bạn đang dùng Gmail.

Thông số

 • Xuất ra HTML
 • Thay đổi chiều dài, rộng (chỉ áp dụng cho trường hợp xuất ra html)
 • Nhúng bằng iframe
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html"></iframe>
 • Thêm điều khiển: Phóng to/nhỏ, Kiểu bản đồ, Chú giải, Bản đồ thu nhỏ góc dưới phải
<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=javascript&zoom=yes&maptype=yes&scale=yes&overview=yes"></script>
 • Nhúng một địa điểm cụ thể
VD1: Cù Lao Chàm

<div id="map" style="width:500px; height:400px">
</div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/cu_lao_cham?format=javascript"></script>

VD2: Nha Trang

<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/nha_trang?format=javascript"></script>
 • Hiển thị các loại điểm con khác nhau
<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/nha_trang?format=javascript&type=2"></script>

Lưu ý:
  • Type = 1: Thắng cảnh, Di tích, Khu du lịch... (mặc định)
  • Type = 2: Khách sạn, resort...
  • Type = 3: Ăn uống
  • Type = 4: Giải trí
  • Type = 5: Mua sắm
  • Type = 6: Vận chuyển
  • Type = 0: Tất cả

Nhúng tour du lịch

Bản đồ tour du lịch sẽ bao gồm bản đồ vị trí và thông tin du lịch cho các địa điểm mà tour du lịch đó sẽ đi qua. Xem thử mẫu ví dụ tại http://www.skydoor.net/tour/835


Cách nhúng

Để nhúng bản đồ tour du lịch vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/tourmap/835?format=javascript"></script>


Lưu ý:
 • Bạn cần chỉ định id của tour mà mình sẽ nhúng vào. Ví dụ trong trường hợp trên tour có id là 835
 • Chi tiết về các thông số khác như: Html, IFrame, Zoom, MapType, Scale, Overview... Cách thiết lập tương tự như trong phần Nhúng bản đồ du lịch ở trên

Nhúng bản đồ du lịch của tôi

Bản đồ lịch của tôi bao gồm bản đồ vị trí và thông tin du lịch của những địa điểm mà người dùng đã đi đến, cụ thể hơn là những địa điểm họ đã đưa vào một danh sách cho trước. Xem thử mẫu ví dụ tại http://www.skydoor.net/user/rosa


Cách nhúng

Để nhúng bản đồ du lịch của tôi vào website của bạn, hãy chèn đoạn code sau vào trang html mà bạn muốn nhúng

<div id="map" style="width:500px; height:400px"></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=Your_Google_Maps_Api_Key"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.skydoor.net/gadget/mytravelmap/rosa?format=javascript"></script>

Lưu ý:
 • Bạn cần chỉ định username của tour mà mình sẽ nhúng vào. Ví dụ trong trường hợp trên username là rosa
 • Chi tiết về các thông số khác như: Html, IFrame, Zoom, MapType, Scale, Overview... Cách thiết lập tương tự như trong phần Nhúng bản đồ du lịch ở trên

Nhúng vào trang iGoogle

Để nhúng các SkyDoor gadgets vào trang iGoogle của bạn, hãy click trực tiếp vào nút dưới đây
 • Gadget thông tin
            Add to Google
 • Gadget bản đồ
            Add to Google


Comments