Hướng dẫn‎ > ‎Tính năng‎ > ‎

RSS

Thông tin RSS trong SkyDoor được thiết kế nhằm mục đích nhằm giúp người sử dụng dàng theo dõi tất cả nội dung mới được cập nhật tại website SkyDoor bao gồm: Địa điểm mới, Hình ảnh mới, Bài viết mới, Câu hỏi mới, Tour du lịch mới.

Để đăng ký tính năng RSS từ menu góc trên phải SkyDoor -> Tiện ích -> RSS -> Nội dung tương ứng

Hoặc có thể đăng ký trực tiếp bằng vào các link dưới đây

SkyDoor Place RSS

SkyDoor Photo RSS

SkyDoor Entry RSS

SkyDoor Question RSS

SkyDoor Tour RSS


Comments