My SkyDoor


My SkyDoor là nơi bạn quản lý mọi tài nguyên (hình ảnh, bài viết, comment, bạn bè, ...) của bạn trên trang Skydoor.net.
Ví dụ: http://skydoor.net/#ngondn


Thông tin cá nhân

 • Click vào [Sửa thông tin]
 • Form Sửa thông tin sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn nút [Browse...] để chọn hình đại diện. Sau đó điền thông tin cá nhân bao gồm: Giới tình - Họ tên - Email - Ngày sinh - Địa chỉ - Điện thoại. Nhấn nút [Cập nhật] để hoàn tất

Bài viết

Tất cả bài viết của bạn trên Skydoor.net sẽ được liệt kê ở đây theo thứ tự thời gian bạn tạo bài viết

 • Nhập bài viết từ blog của bạn (RSS)

Tính năng này giúp bạn chuyển các bài viết du lịch của bạn sang “nhập khẩu” ở Skydoor nếu blog cũ của bạn có hỗ trợ RSS.

Đầu tiên bạn vào mục bài viết, chọn “Import bài viết”. Sẽ có một cửa sổ hiện ra với ô RSS URL. Công việc tiếp theo của bạn là phải tìm địa chỉ RSS của blog kia của bạn. Rất đơn giản.


·       Blog Yahoo 360: vào mục blog, kéo đến cuối trang, click chuột phải vào biểu tượng  , chọn “Copy link location”.
·       Các blog khác như Blogspot, Wordpress, Opera… bạn cũng thực hiện tương tự để copy link RSS của blog. Nếu blog kia chưa có RSS bạn sẽ phải thực hiện việc đăng ký RSS qua một công cụ như Feed Burner…


Bây giờ bạn đã có RSS URL, chỉ việc paste vào cửa sổ chuyển bài viết ở trên rồi bấm nút “Lấy về”. Màn hình sẽ hiện ra các bài viết mới được tải về.

Click chuột vào những bài viết bạn muốn copy sang Skydoor. Ô địa điểm và nút Tìm kiếm sẽ hiện ra. Bạn cần gõ vào địa điểm tương ứng với bài viết và click “Tìm kiếm”. Chú ý chọn địa điểm phù hợp. Xem mục 7 “Cách chọn địa điểm”

 • Gửi bài viết mới

·  Chọn: “Gửi bài viết mới” ở góc phải.

·  Chọn địa điểm tương ứng cho bài viết

·  Cập nhật nội dung: tiêu đề, hình ảnh, nội dung…

·  Bấm nút Lưu
[Đầu trang]

Hình ảnh

Tất cả hình ảnh của bạn trên skydoor.net sẽ được liệt kê ở đây theo thứ tự thời gian bạn tải hình lên
 • Lưu hình mới

Vào mục hình ảnh -> chọn “Tải lên” -> chọn địa điểm tương ứng với hình ảnh đó. Xem mục 7 “Cách chọn địa điểm” để biết cách chọn điểm tương ứng.[Đầu trang]


Bạn bè • Tìm bạn mới

Để tìm bạn mới bạn có một số cách như sau:

·       Dùng ô “Tìm kiếm”: tìm theo tên, nick của thành viên bạn quan tâm.

·       Dùng tính năng “Trang ngẫu nhiên”.

·       Dùng danh sách “Thành viên tiêu biểu” hoặc danh sách bạn bè của một thành viên đã biết.


Sử dụng ô Tìm kiếm

 • Kết bạn

·       Click vào nick của thành viên muốn kết bạn.

·       Click vào  “Kết bạn” ở bên trái trang thành viên đó. Sau đó chờ đến khi thành viên kia chấp nhận kết bạn với bạn.

 • Thôi không kết bạn

·       Vào trang “Bạn bè”. Click vào nút “Xóa” ở bên cạnh nick của người bạn không muốn là bạn bè nữa.[Đầu trang]

Những nơi tôi đã đến

Nơi chia sẻ những địa danh bạn đã ghé thăm
 • Thêm địa điểm

Gõ địa điểm bạn đã đến vào ô “Danh sách” rồi click Thêm. Điểm đến sẽ được thêm vào danh sách các điểm bạn đã đi qua.

Ghi chú: xem cách chọn địa điểm ở mục 7 “Cách chọn địa điểm”

Trang ngẫu nhiên

Bấm vào nút “Trang ngẫu nhiên”, Skydoor sẽ đưa bạn đến một trang My SkyDoor ngẫu nhiên của một ai đó. Bạn có thể xem các điểm đến, hình ảnh, comment, hay kết bạn với người này tùy ý.

Để trở về lại trang của mình: click “Trang của tôi”

Cách chọn địa điểm

Một số gợi ý:

 • Bài viết về quốc gia, thành phố… điểm tương ứng là quốc gia, thành phố. Ví dụ nước Mỹ địa điểm tương ứng là Mỹ, bài viết về Bangkok địa điểm tương ứng là Bangkok. Từ khóa gõ vào chỉ là tên quốc gia, thành phố… mà không có chữ “quốc gia”, “thành phố”…
 • Nếu bạn không tìm thấy địa điểm tương ứng cho bài viết, hình ảnh,“Những nơi tôi đã đến” của mình thì có thể chọn những cách sau:

o    Gõ lại địa điểm tìm kiếm bằng tiếng Việt có dấu, bỏ tất cả các từ phân loại như tỉnh, thành phố, khu du lịch, làng... trước tên địa điểm.

  • Gõ lại  một tên phổ biến khác của địa điểm đó. Ví dụ Mêhico -> Mexico.
  • Chọn địa điểm tương ứng là vùng lớn hơn (thành phố, tỉnh, quốc gia) mà điểm du lịch đó thuộc về.

o   Nếu các cách trên vẫn không hiệu quả thì bạn có thể tạo địa điểm mới chính là điểm bạn muốn tìm.

Xem “Cách tạo địa điểm”.


[Đầu trang]


Nhúng My Skydoor vào blog của bạn

Tính năng này giúp bạn hiển thị bản đồ bài viết, bản đồ “Những nơi tôi đã đến” của mình vào một trang blog nào đó. • Nhúng bản đồ bài viết vào blog khác.

·       Vào mục bài viết

·       Click nút “Code nhúng” ở góc phải trên.

·       Copy đoạn code và nhúng vào trang html của bạn.

 • Nhúng bản đồ “Những nơi tôi  đã đến” vào blog khác.

·       Vào mục “Những nơi tôi đã đến”

·       Click nút “Code nhúng” ở góc phải trên.

·       Copy đoạn code và nhúng vào trang html của bạn.


Comments