Liên hệ‎ > ‎

Liên kết SkyDoor

Với mong muốn liên kết với những website có nội dung tốt liên quan, Skydoor sẵn sàng trao đổi liên kết với các site khác.

Các chỉ số phổ biến của Skydoor


Thông tin link đến Skydoor.net

Bạn hãy copy rồi dán đoạn mã sau vào nơi thích hợp trong trang web của bạn

<a href="http://www.skydoor.net" target="_blank"><img src="http://www.skydoor.net/images/logo.png" alt="Mạng thông tin du lịch Việt Nam và Thế giới!" border="0"></a>

Hoặc

<a href="http://www.skydoor.net" target="_blank">Mạng thông tin du lịch Việt Nam và Thế giới!</a>

Sau đó email đến admin@skydoor.net để Skydoor xem xét bổ sung link của bạn vào trang này. Thông tin bạn cần cung cấp cho Skydoor
  • Đường dẫn trang bạn đặt link, logo của Skydoor.
  • Link, logo (nếu có), tiêu đề website của bạn.

Liên kết

Comments