Thỏa thuận sử dụng


Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Công ty TNHH SkyDoor (“SkyDoor” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của SkyDoor.net (“SkyDoor”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin du lịch từ trang SkyDoor do những thành viên SkyDoor (người dùng đăng ký tài khoản tại SkyDoor) đưa lên. Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào SkyDoor vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận sử dụng

Quyền gắn với Dịch vụ

SkyDoor sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng SkyDoor không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin tại SkyDoor. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các thành viên đưa thông tin lên. Và SkyDoor cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung do các thành viên SkyDoor đưa lên.

Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

SkyDoor sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. SkyDoor cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

SkyDoor có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

Thỏa thuận bảo mật

Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của SkyDoor sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên SkyDoor. Server của SkyDoor cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của SkyDoor hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của SkyDoor và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:
  • Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  • Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc

    Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu SkyDoor và Dịch vụ; và/hoặc
Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm SkyDoor. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm SkyDoor và cách họ sử dụng Dịch vụ.

Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sửa đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống SkyDoor. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của SkyDoor đều được SkyDoor bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế SkyDoor không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

Các điều khoản chung

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

SkyDoor không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản lệ phí pháp lý của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, từ thông tin mà bạn cung cấp trên SkyDoor, việc bạn vi phạm Thỏa thuận, việc bạn vi phạm quyền của người khác, hoặc việc bạn vi phạm pháp luật.

Thay đổi Thỏa thuận

SkyDoor có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào, và những sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải. Theo đó, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ kiểm tra trang này. Những điều khoản này cũng có thể được thay đổi theo thỏa thuận riêng giữa bạn và SkyDoor.

Comments